Den goda människan

Vad är en god människa?

Vad är en god handling?

Vi ställer frågorna & ger en del av svaren!

bild 4.rtfd

Den Goda Människan i Malmö är en interaktiv förställning som successivt har vuxit fram och utvecklats under ett antal föreställningar under 2015: på Malmö for diversity i Maj, Tyfons avslutningsfest, Feministiskfestival i juni, Malmö festivalen i Augusti, och i Angered i september.