Syfte

MALMÖ COMMUNITYTEATER arbetar med att öka mångfalden inom scenkonsten. Bristen på mångfald i arbetsmetoder, ämnen, representation och tolkning är ett stort problem för teatern som konstart. Många scenkonstnärer talar om teatern som mötesplats och forum för dialog mellan olika grupper i samhället, men de flesta föreställningar landar långt från den visionen. Att arbeta med communityteater är att på ett konkret sätt öppna upp teaterscenen för mångfald på flera plan. Genom kunskapsutjämning vill vi öka tillgänglighet och deltagande i kulturliv och scenkonst.

 

MALMÖ COMMUNITYTEATER riktar ljuset på dem vars röster inte hörs i samhället.

MALMÖ COMMUNITYTEATER verkar för att ge plats åt andra kroppar, andra tankar, och andra berättelser än de vi är vana att höra och helst vill höra från teaterscenerna.

MALMÖ COMMUNITYTEATER är ett aktivt motmedel emot den slentrianmässiga reproduktion av vithet som dominerar scenkonsten.