Lyssna; spelet om ordning och reda

Lyssna är ett suggestivt maskspel och en gatuteater om oviljan och svårigheten för byråkraten att se och höra människan bortom det egna regelverket.

Listen is a suggestive street/outdoor-theatre about the unwillingness and impossibilities for the bureaucratic system to see and hear the human being beyond its own set of rules.

LyssnaMCT1 kopia

Lyssna har framförts i samband med Cirkus Cirkörs Borders i juni 2015, på Tokalynga Teaterakademi, och under Asylstafetten i augusti 2015.

Listen has performed in connection with Circus Cirkörs Borders in June 2015, at Tokalynga Teaterakademi och Asylstafellen i augusti 2015.